Your Trust hecht aan tevreden relaties. Wij werken daarom voortdurend aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze cliënten over de samenwerking.

Wij realiseren ons echter, dat waar mensen samenwerken, misverstanden kunnen ontstaan of zelfs fouten kunnen worden gemaakt. Indien u niet tevreden bent over de contacten met een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of over een ander aspect van onze organisatie, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus. Wij leren ervan en we zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

UW ONGENOEGEN DELEN

Als de samenwerking of dienstverlening niet verloopt zoals u dat wenst, dan willen wij dat graag van u vernemen. Vaak lost een goed gesprek over uw ervaringen en verwachtingen al veel op. Daarom stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt voor telefonisch overleg of het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met één van onze directieleden.