Voor statutaire doeleinden moet een vennootschap in Nederland een officieel vestigingsadres hebben. Alle correspondentie van officiële instanties wordt naar dit adres gestuurd. Your Trust verzorgt een officieel en feitelijk vestigingsadres voor uw vennootschap in Rotterdam. Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, doen we dat alleen in de gevallen waarin we ook directeur van de vennootschap zijn.

Vanaf dit adres wordt de vennootschap door uw Nederlandse directeur bestuurd, worden er bestuursbesluiten genomen en vindt er communicatie plaats met alle (lokale) stakeholders en met het moederbedrijf en/of de aandeelhouders. Op het adres wordt ook de administratie gevoerd en worden de vennootschappelijke dossiers en officiële stukken bewaard, zowel in hard copy als elektronisch.