Samen met u en lokale adviseurs zorgen wij ervoor dat u aan alle wet- en regelgeving voldoet. Daaronder valt onder meer:

  • Opstellen van aandeelhouders – en/of bestuursbesluiten.
  • Organiseren en het schriftelijk vastleggen van bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen.
  • Communicatie met overheidsinstanties (onder meer Belastingdienst, Kamer van Koophandel en De Nederlandsche Bank).
  • Opstellen van een corporate kalender.
  • Corporate health check en data validatie.
  • Legal projectmanagement, inclusief afstemming met Nederlandse en buitenlandse juristen en belastingadviseurs.
  • Customer due diligence en identificatie/ KYC vereisten en screening
  • Voorbereiden van formulieren voor het Handelsregister (bijvoorbeeld om directiewijzigingen te registreren).
  • Algemene zaken met betrekking tot interne en externe compliance en behoorlijk bestuur.