Een belangrijk onderdeel van het beheer van een vennootschap is het voeren van de administratie en, aan het einde van het boekjaar, het opstellen van de jaarrekening.

Samen met strategische accountancy partners verzorgen we de administratie en het betalingsverkeer. We initiëren en coördineren de communicatie met uw financiële afdeling, uw externe accountant en uw belastingadviseur. Door onze samenwerking met AFM-gecertificeerde accountantskantoren bieden wij extra kwaliteit en onafhankelijke expertise. De administratieve werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • Voeren van de administratie.
  • (Doen) Opstellen van de jaarrekening, periodieke rapportages en publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel.
  • Beheer en betalingsverkeer van de bankrekening(en).