Menu

FULL SERVICE TRUSTKANTOOR

Als full service trustkantoor zijn wij een hoogwaardige Nederlandse vestiging voor onze cliënten. Vanuit een geregistreerd kantooradres assisteren we bij het starten van een onderneming, voeren de directie en ondersteunen op juridisch, fiscaal, secretarieel en administratief gebied.

START-UP

Het starten van een organisatie in Nederland gaat gepaard met veel praktische procedures en formaliteiten. Wij adviseren en helpen u hier graag mee. We treden op als uw coördinator en zijn het centrale aanspreekpunt voor externe partijen.

ADMINISTRATIE

Samen met strategische accountancy partners verzorgen we de administratie en het betalingsverkeer. We initiëren en coördineren de communicatie met uw financiële afdeling, uw externe accountant en uw belastingadviseur.

CORPORATE SECRETARIAL SERVICES

Samen met u en lokale adviseurs zorgen wij ervoor dat u aan alle wet- en regelgeving voldoet. Daaronder valt onder meer het opstellen van aandeelhouders en/of bestuursbesluiten en het organiseren en het schriftelijk vastleggen van bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen.

DOMICILIE

Voor statutaire doeleinden moet een vennootschap in Nederland een officieel vestigingsadres hebben. Alle correspondentie van officiële instanties wordt naar dit adres gestuurd. Your Trust verzorgt een officieel en feitelijk vestigingsadres voor uw vennootschap in Rotterdam.

MANAGEMENT

Uw Nederlandse dochtermaatschappij effectief gemanaged door een persoonlijke, betrokken directeur met een professioneel team: dat is wat Your Trust u biedt. Door lokale kennis en expertise toe te voegen, plus een hoogwaardig netwerk van externe adviseurs, kunt u erop vertrouwen dat uw Nederlandse dochtermaatschappij optimaal in uw bedrijfsstructuur functioneert zonder dat u eigen personeel dient aan te nemen en een eigen kantoorpand hoeft te huren.