Voorwaarden

Een belangrijk onderdeel van het toezicht van DNB is dat een trustkantoor weet en kan aantonen, wie de uiteindelijk gerechtigde - of Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) - is. Op basis van de wet is een UBO een natuurlijk persoon die een (in)direct belang van tenminste 10% heeft in een Nederlandse entiteit. Voordat wij onze diensten mogen leveren, moet het volgende bij ons bekend zijn:

· de achtergrond van de gekozen fiscale en/of juridische structuur
· de identiteit, achtergrond en integriteit van de UBO(‘s)
· de herkomst van het vermogen van de UBO(’s) en de herkomst en bestemming van middelen

Door onze ervaring en standaardisering helpen wij u de juiste informatie efficiënt aan te leveren, zodat de cliënt acceptatie procedure niet leidt tot onnodige vertraging van de implementatie van uw structuur.

Your Trust (Netherlands) B.V.
Hoofdweg 52, 3067 GH
Postbus 8540, 3009 AM Rotterdam

T + 31 (0)10 421 5530
F + 31 (0)10 421 0350
E info@yourtrust.eu
W www.yourtrust.eu