Vergunning

Ter versterking van de deskundigheid en integriteit van de Nederlandse trustsector vallen sinds 2004 alle trustkantoren onder het toezicht van De Nederlandsche Bank “(DNB”). DNB is belast met de toelating, regulering en controle van Nederlandse trustkantoren op basis van de Wet toezicht trustkantoren ("Wtt").

De bestuurders en beleidsbepalers van Your Trust zijn in het kader van de Wtt vergunningaanvraag- procedure door DNB uitgebreid getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Your Trust heeft sinds 2011 een trustvergunning. Klik hier voor het register: http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/index.jsp


Your Trust (Netherlands) B.V.
Hoofdweg 52, 3067 GH
Postbus 8540, 3009 AM Rotterdam

T + 31 (0)10 421 5530
F + 31 (0)10 421 0350
E info@yourtrust.eu
W www.yourtrust.eu